Ticaret Hukuku Nedir?

Hukukun, ticaretle ilişkili iki taraf arasındaki tüm hukuki işlemleri kapsayan ve düzenleyen alt dalıdır. Tacirlerin sahip olduğu hakları yasalar kapsamında koruma altına alan ticaret hukuku, işletme sahipleri ve alıcılar için büyük önem taşır ve kişilerin kanun karşısında ne gibi haklara sahip olduğunu belirler.

 Ticaret hukukun özellikleri:

  • Ticaret hukuku alanında ticari örf ve adetlerin uygulanmasına özel bir önem gösterir.
  • Ticari işlemlerde kamu güvenini sağlamak amacıyla şekilcilik ön plandadır.
  • Özel hukuk alanındaki ilişkilerde geçerli olan tarafların eşitliği ilkesi, ticaret hukukundaki korumacı yaklaşımdan dolayı sınırlandırılmıştır.

Ticaret hukukunun ana dalları:

  1. Ticari işletme hukuku
  2. Şirketler hukuku
  3. Kıymetli evraklar hukuku

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.

Freud