Silahların gürültüsü, kanunların sesini bozar.

Montaigne

İş Hukuku Nedir?

İşçi ve işverenin sahip olduğu hakları ve bu hakların yasal anlamda nasıl kullanılabileceğini ifade eden hukuk dalıdır. Çalışanın sahip olduğu izinler, malulen emeklilik, sigorta primleri ile ilgili detaylar ve çalışma koşulları vb. İş Hukuku kapsamındadır.

Avukatlık Hizmetleri, müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.

​İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin verilen hizmetlerden bazıları:

  • Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanma ve müzakerelerin yapılması

  • Sözleşme feshi ve işten çıkarma konularının, anlaşma veya hukuki yollarla ile çözülmesi,

  • Çalışma ortamının, özellikle sağlık ve güvenlik açısından mevzuata uyumunun sağlanması,

  • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık,

  • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması,

  • Sendikal çalışmalarla ilgili anlaşmazlıkların çözümlenmesi,