Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.

Eflatun

Miras Hukuku Nedir?

Gerçek kişinin ölümü veya gaipliği (ortadan kaybolması, haber alınamaması) halinde, bu kişinin malvarlığı, borçları ve haklarının kimlere ve nasıl dağıtılacağını düzenleyen hukuk dalıdır. Yasal ( kan bağı olanlar) ve atanmış olmak üzere iki tür mirasçı vardır.