Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını ayrıntılı bir şekilde inceleyen hukuk dalıdır. Genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır.

Genel Ceza Kanunu; Suç kavramını, hem maddi hem de manevi olarak değerlendirmektedir. Tüm suçları kapsayan birim, geçerliliğini koruyan ilkeler bütünü olarak da tanımlanabilir.

Özel Ceza Kanunu; Belirlenmiş olan kanunlar çerçevesinde hangi eylemlerin ya da çalışmaların suç olduğunu, nelerle sınırlandırıldığı ve bu suçların hangi cezalar ile karşılık bulacağını temel almaktadır.

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun etrafında döner.

Konfüçyus