Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.

Konfüçyüs

Aile Hukuku

Aile hukuku, toplumun en küçük birimi olan aileye dair konularla ilgilenen, Medeni Hukuk kapsamına giren bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları ise; nişanlanma-evlenme koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir.

Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,

  • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,

  • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,

  • Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,

  • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,

  • Malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti,

  • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,