İcra-İflas Hukuku Nedir?

Borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkiyi/sorunları konu alan hukuk birimidir.
İcra ve iflas hukuku içeriğindeki kapsamlardan dolayı, Türk Medeni Hukuku’nda da oldukça geniş bir yere sahip olmaktadır.

Özel hukuk ilişkisinden oluşan ve yükümlüsü tarafından kendi isteği ile yerine getirilmeyen borçların devlet gücüyle yerine getirilmesini konu almaktadır.

İcra ve iflas hukuku kapsamına göre; alacaklının dava açmasıyla devletin sağladığı hukuksal yardım kural olarak, medeni usul hukukunun konusuna girer. Alacaklının icra dairelerine başvurarak borçlu aleyhine takip yapmasıyla sağlanan hukuksal yardım ise takip hukukuna girer.

İcra-İflas Hukuku Kapsamı

  • Haciz yoluyla takip

  • İcra Hukuku

  • İflas hukuku

  • İflas yoluyla takip

  • İhtiyati haciz

  • İlamlı takip

  • İlamsız takip

  • Takipli iflas

Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir.

Gandhi